Μουσική

Η μουσική μερικές φόρες είναι το καλύτερο κανάλι ελπίδας...